ЗА НАС
ДЕА-ИН Консалтинг ја сочинуваат експерти од различни профили и со различни професионални искуства. Заедно сме посилни, а ние се трудиме да изградиме подобар свет со вас. ДЕА-ИН Консалтинг обезбедува административни, организациски и експертски услуги во клучни области. Тимот на ДЕА-ИН Консалтинг е фокусиран на развивање подобра и поодржлива иднина заедно со своите партнери и клиенти. Имаме високо едуцирани експерти посветени на потребните дејности фокусирани на справување со предизвиците поврзани со економијата, вработувањето, животната средина, безбедноста, енергијата и општествените промени, подготвени за одговорат на барањата на клиентите. ДЕА-ИН Консалтинг соработува со клиенти од јавниот и од приватниот сектор поддржувајќи одржливи практики и институционален развој преку планирање и менаџирање на проекти, експертиза, обука, иновации, истражување, анализа, стратегиско планирање и имплементација. ДЕА-ИН Консалтинг се наоѓа во Скопје, Македонија.