ДЕА-ИН Консалтинг

Друштво за трговија, услуги и консалтинг ДЕА-ИН Консалтинг ДООЕЛ Скопје.

Контакт

 Ул. „Божидар Аџија“ бр.3/1-8, 1000 Скопје, Македонија

+389 (0) 2 2467 823 (канцеларија)
          +389 (0) 78 211 348 (мобилен)

prevodi@dea-in.com (преведувачки услуги)
            project@dea-in.com (проекти);
            postmaster@dea-in.com (канцеларија).

elena.rajkovchevska