УСЛУГИ

portfolio img

Преведувачки услуги

Преведувачки услуги

Вршиме писмени, консекутивни и симултани (со наша опрема) преводи и лектура со овластени судски преведувачи на сите јазици

portfolio img

Менаџирање на проекти

Менаџирање на проекти

Конципирање на предлог-проект, пронаоѓање партнери, пишување на предлог-проект и евалуација и менаџмент на финансии, техничка помош, канцелариски и теренски проектни активности. Во оваа област фокусирани сме првенствено на проекти финансирани од ЕУ од програмите: Хоризонт 2020, КОСМЕ, Еурека, Креативна Европа, Еразмус+, Програма за вработување и социјални иновации (EaSI) и од други европски, регионални и билатерални програми

portfolio img

Учење и развој

Учење и развој

Организација и поддршка за семинари, конференции, програми за обука и работилници, вклучувајќи ги сите логистички аспекти

portfolio img

Студии и истражувања

Студии и истражувања

Вршиме научни истражувања и прилагодени анализи и истражувања на пазарот со доставување на целосни извештаи

portfolio img

Консултации од областа на финансиското и даночното работењ

Консултации од областа на финансиското и даночното работење

Даваме стручни услуги од областа на финансиското работење

portfolio img

Бизнис план и тендери

Бизнис план и тендери

Изработуваме бизнис планови и стратегии. Подготвуваме тендерска документација и даваме поддршка при аплицирање на тендери