НАШИОТ ТИМ
team img

Елена Рајковчевска

Менаџер и основач на консултантската компанија „ДЕА-ИН Консалтинг“.

team img

Стојанка Мирчева

Вонреден Професор во научната област „Полиција и човекови права“ на Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

team img

Раде Рајковчевски

Доцент на Факултетот за безбедност- Скопје, при Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола.


team img

Снежана Мојсоска

Вонреден професор на Факултетот за безбедност- Скопје на предметните програми Основи на економија.

team img

Љубица Пендароска

Независен експерт за Заштита на лични податоци и Приватност, и Претседател на Иницијативата за Сајбер безбедност, Корпоративна безбедност и Кризен менаџмент (Ц3И) Македонија.

team img

Иван Минчев

Доцент на Шумарскиот факултет во Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на катедрата за земјиште и вода.


ПРАКТИКАНТИ:

team img

Елена Димовска

Дипломиран криминалист и магистрант по криминалистика на Факултетот за безбедност- Скопје.